Ajantasaista tietoa liiketoiminnan ja yhteiskunnan tueksi.

Tutkimukset yhdistettynä Pajakon Oy:n liiketoiminnan huomattavaan kokemukseen ovat paras sisäinen strateginen kumppani ja samalla ne antavat ajantasaisen tiedon markkinoiden olosuhteista juuri tällä hetkellä.

Me PAJALLA olemme tehneet tutkimustoimintaa vuodesta 2015 niin yrityksille ja yksityisille toimijoille sekä kuntatason ja muun julkishallinnon sidosryhmille.

Miksi, miten ja paljonko? Vastaukset löydät meidän kanssamme!

Tutkimukset

Tiedätkö sinä kuinka uskollisia sinun asiakkaasi ovat, miten asiakkaasi arvioivat yritystäsi sekä suosittelevatko he yritystäsi muille?

Uskollisten asiakkaiden ja yrityksen myynnin sekä kannattavuuden välillä on vahva yhteys. Asiakasuskollisuus on tärkeää liiketoiminnan koko syklin aikana, niin nousu- kuin laskusuhdanteissakin.

Uskolliset asiakkaat luovat yrityksen brändiä suosittelemalla sitä tuttavilleen ja ystävilleen. Uskollisten asiakkaiden merkitys on kasvussa digitalisaation ja sosiaalisen median käytön lisääntymisen vuoksi.

Nykypäivänä on erittäin helppo jakaa kokemuksia mm. sosiaalisessa mediassa. Tyytyväinen ja uskollinen asiakas on yrityksesi ja liiketoimintasi promoottori!

Työhyvinvoinnin tärkeimmät tekijät ovat hyvä työilmapiiri, motivoiva työ ja mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön sekä toimenkuvaan.

Henkilöstön ja työilmapiirin kehittämiseen panostavat yritykset ovat muita useammin tuottavia, koska tyytyväiset työntekijät ovat tuottavampia. Tutkimuksien mukaan hyvän työilmapiirin vaikutus on suurin yksittäinen tekijä arvioitaessa työhyvinvointia kokonaisuudessaan.

 • PAJALLA – perinteinen henkilöstötyytyväisyystutkimus
 • PAJALLA – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • PAJALLA – henkilöstöhyvinvointi
 • PAJALLA – henkilöstöanalyysit

TAHTI-tutkimus suoraviivaistaa ja nopeuttaa asiakkaan omaa tutkimusprosessia huomattavasti perinteiseen tapaan verrattuna.

TAHTI-tutkimuksen idea on saada palautetta tiheämmin, jotta mahdollisiin haasteisiin voidaan reagoida nopeammin ja jotta hyvät käytännöt tunnistetaan helpommin.

TAHTI-tutkimuksen ansiosta tutkimustietoa kertyy huomattavasti enemmän kuin kertapyyhkäisyllä tehtävällä tutkimuksella. Sen vuoksi voimme luvata, että tutkimustulokset ovat luotettavampia ja siksi myös niiden pohjalta tehtävät johtopäätökset ja toimenpiteet paremmin kiinni nykyhetkessä.

 • TAHTI – henkilöstö
 • TAHTI – asiakas
 • TAHTI – markkina
 • TAHTI – myynti
 • TAHTI – tapahtuma

Vapaa-ajan asujat ovat tärkeä osa kunnan toimintaa ja taloutta. Siksi on tärkeää selvittää mitä asioita he arvostavat kunnassa ja sen tuottamissa palveluissa sekä miten niitä voisi jatkossa kehittää.

Kesäasukastutkimuksen lähtökohta on jo itsessään myönteinen. Sillä tuodaan asukkaille tietoon heidän tärkeä rooli kunnassa. Tuloksia voi hyödyntää yleisen kehittämistyön lisäksi kunnan markkinoinnissa ja viestinnässä. Julkisuudessa lisääntynyt keskustelu ja osin kärjistetyt näkemykset kesä-asumisen muutoksista ovat omiaan lisäämään tutkimuksen ja siitä saatavien tulosten tärkeyttä.

Kesäasukastutkimus tehdään ns. postikorttiherätteisellä tutkimuskutsulla, joka toimii sähköisesti kaikilla alustoilla. Otoksena ovat kaikki henkilöt, jotka omistavat kunnan alueelta vapaa-ajan asunnon. 

Muuttajatutkimus kartoittaa kunnan alueelle muuttaneiden ja alueelta muualle muuttaneiden mielipiteitä, odotuksia ja käsityksiä.

Tutkimuksella haetaan vastauksia pois muuton syihin ja alueen imagotekijöihin tulo- ja lähtömuuttajakohderyhmissä. Lisäksi tutkimuksen avulla kartoitetaan vastaajien tarpeita sekä kehittämiskohteita alueella.

Tulosten saamiseksi laajempaan viitekehykseen niitä on tärkeä vertailla alueelta lähteneiden ja uusien muuttajien välillä. Tutkimusaineisto kerätään puhelinhaastatteluiden avulla (myös sähköinen vastaaminen mahdollista) ja kiintiöidään seutukunnittain. 

Olemassa olevista tilastoista voidaan todeta, että suurin osa Suomen kunnista ja kaupungeista kokevat nettomuuttajatappiota. Siksi on erityisen tärkeää keskittyä selvittämään mitkä tekijät lisäävät alueelta muuttoa ja miten sitä voi hillitä!

Toteutuuko tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sinun työympäristössäsi tai yleisesti ottaen yhteiskunnassamme? Entä tunnistatko tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden?

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia  riippumatta mm. heidän taustoistaan, terveydentilastaan tai etnisestä alkuperästä.

Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan tarkoita samoja yhteiskunnallisia etuuksia tai lainsäädännön perusteella myönnettäviä oikeuksia kaikille yksilöille tai ihmisryhmille. Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan merkitse täydellistä tasa-arvoa, sillä yhdenvertaisuus merkitsee yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille.

Kun haluat tietää lisää tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä siitä miten tasa-arvoiset olosuhteet parantavat sinun työympäristöäsi, ota yhteyttä!

Tutkimuksen merkitys liiketoimintaan

Näyttökuva (9)

Jo paikkansa vakiinnuttaneista yrityksistä säännöllisesti tutkimuksia liiketoiminnastaan tekevät ovat nopeammin kasvavia ja tuottavampia kuin muut yritykset keskimäärin.

Tutkimustieto ja niiden oikea analysointi mahdollistavat mm. yrityksen brändiviestin parantamisen, palvelujen arvon lisäämisen ja luo tarkoituksenmukaisuutta itse yritykselle ja sen tavoitteille.

Käytämme evästeitä, jotta voimme antaa sinulle parhaan kokemuksen sivuillamme. Jos jatkat tämän sivuston käyttöä, hyväksyt niiden käytön. View more
Cookies settings
Hyväksy
Kieltäydy
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Päivitetty 11.11.2019

Evästeet

Käytämme evästeitä, jotta voimme antaa sinulle parhaan kokemuksen sivuillamme. Jos jatkat tämän sivuston käyttöä, oletamme että hyväksyt niiden käytön. Halutessasi löydät lisätietoa evästeistä Viestintäviraston sivuilta.

REKISTERIN PITÄJÄ

Pajakon OY Satakunnankatu 28 33210 Tampere

YHTEYSHENKILÖ

Tietosuojavastaava Pasi Järvilehto, toimitusjohtaja Pajakon OY Puh. +358 500 730 922 pasi.jarvilehto@pajakon.fi

REKISTERÖIDYT

Pajakon OY:n asiakasrekisterissä ovat kaikki sinne itse tietonsa antaneet ja ylläpitäjän sinne lisäämät asiakkuudet. Pajakon Oy ylläpitää rekisteriä asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista omassa tietojärjestelmässään.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluistamme kertomiseen ja palvelun virhetilanteiden selvittämiseen.

REKISTERIIN TALLENETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
 • nimi
 • osoite (koti tai yrityksen)
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • toimiala
 • laskutustiedot

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tietää hänestä tallennettuja tietoja. Tietoja koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@pajakon.fi Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle ja valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
 • asiakkaalta itseltään, asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään, yhteydenottolomakkeen kautta
 • markkinointia varten yritysten omilta verkkosivustoilta ja niitä laillisesti keräävät tahot
 • yritysten sähköpostitse tapahtuneen markkinoinnin ja muun viestinnän kautta

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Pajakon Oy:n ulkopuolelle. Luovutamme tietoja vain asiakkaan luvalla tai pyynnöstä yhteistyökumppaneillemme esimerkiksi yhteydenottoa varten.

KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

Etusivulle >

Tampereella 11.11.2019 Pasi Järvilehto, toimitusjohtaja Pajakon OY
Save settings
Cookies settings