Pajakon

Oikeat analyysit mahdollistavat jatkuvuuden.

Tiedätkö liiketoiminta-analyysien merkityksen yritystoimintaasi ja analyysien todellisen merkityksen sekä kuinka ne auttavat yritystäsi?

Tiedon analysointi on yhtä välttämätöntä liiketoiminnan, yrityksen tai tuotteen lanseerauksessa sekä strategioiden suunnittelussa kuin jo vakiintuneen palvelun tai liiketoiminnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Analyysit mahdollistavat oikeat päätökset ja ratkaisut liiketoiminnassa, mutta analyysit eivät aina ole vain numeroita!

Analyysien merkitys

Tuottoprosentti on mitta, jolla arvioidaan sijoituksen tai liiketoiminnan tehokkuutta. Yrityksen ja liiketoiminnan arvo määräytyy mm. tuottoprosentista, koska se kuvaa yrityksen arvoa, sen hyötyjä sekä liikevaihdon kasvua.

Jo yksittäisten osa-alueiden analysointi luo tehokkuutta ja vähentää kustannuksia. Yritykset eivät kuitenkaan aina välttämättä keskity organisaatioonsa kokonaisuutena. He voivat keskittyä vain valmistuskustannuksiinsa ja esimerkiksi jättää huomiotta muut liiketoimintaan liittyvät kustannukset. Siksi optimaalisessa tilanteessa yritysten tulisi keskittyä liiketoimintaan liittyviin kokonaiskustannuksiin.

Analyysit ovat tarpeen päätöksenteon laadun parantamiseksi, nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Riittävä määrä tietoa ja dataa mahdollistavat oikeat analyysit. Analysointi ei kuitenkaan ole aina numeroiden analysointia!

Analyysit siis helpottavat päätöksentekoa, mutta itse prosessia voidaan myös analysoida ja kehittää. Organisaatioiden päätöksentekoprosessin analysointi parantaa laadukkaiden päätöksien teossa. Muutoin päätöksenteko saattaa perustua ennakkoluuloille tai vain ”näin olemme aina tehneet” päätöksille.

Liiketoiminnan jatkuvuuteen vaikuttavia analyyseja ovat mm. markkinatilanteiden ja olosuhteiden vaikutukset, sidosryhmien syy-seuraussuhteiden ja oman organisaation analysoiminen sekä erilaisten riskien tunnistaminen.

Kokonaisvaltainen analysointi auttaa muuttuvissa toimintaympäristöissä ja häiriötilanteissa. Jos jokin osa-alue liiketoiminnassa tai markkinoissa muuttuu, ilman ennakkoon analysoituja vaihtoehtoja yhdenkin osa-alueen merkitys kasvaa suureksi.

Analyysit liiketoiminnan kehittämisessä

Analyysin merkitys kiiteoiminnassa
Analyysin merkitys kiiteoiminnassa

Määrittele, Mittaa, Analysoi, Kehitä, Hallitse -havainnoi analyysien merkitystä kokonaisvaltaisessa liiketoiminnan kehittämisessä.

Kaavio kuvastaa samalla myös yrityksen organisaatiorakennetta, jossa jokainen osa-alue ja tekijä ovat merkityksellisiä.